AlKompas: www.astrologie-horoscopen.nl

Je bent op de pagina Astrologie en Voorspellen. Hoe zit het nu met astrologie en voorspellen? Alle astrologen proberen het over de hele wereld en lukt het? Even nuchter: geen enkele astroloog voorspelde de terroristische aanslag van 11-9; geen enkele astroloog voorspelde dat Saddam Hussein onder de grond zou kruipen; geen enkele astroloog voorspelde de exacte top van de beurs, noch in 2000, noch in 2001. Ja, als je achteraf leest wat ze schrijven, de vedische en de westerse dan lijkt het wel of ze dit allemaal voorspeld hebben. Hoe zit het toch met astrologie en voorspellen? En waarom zijn astrologen gedurende de hele geschiedenis van de mensheid toch nooit eerlijk over de trefzekerheid van astrologie als voorspellend systeem?
westerse astrologie = vedische astrologie
maar dan psychologisch gezien verder ontwikkeld!
Daarbij komt dat de vedische astrologie helemaal bezeten is van het voorspellen van gebeurtenissen.

Wat kun je in horoscopen niet lezen?

In horoscopen kan alleen iets over mensen worden gelezen. Mensen zijn geen gebeurtenissen of dingen. Gebeurtenissen hebben ook geen direct verband met mensen, in die zin dat men kan zeggen: deze persoon heeft om tot bewustzijn te komen de volgende les nodig, dus kan hij dat alleen maar via die en die gebeurtenissen leren.
Mensen zijn ook niet gelijk aan karaktereigenschappen. Het verband tussen mensen en karaktereigenschappen is meerledig. Mensen bouwen zelf hun karaktereigenschappen op, ze zijn ook bij machte om verworven karakter-eigenschappen weer los te laten.
Uit horoscopen kun je dus NIET lezen: hoe iemand IS en wat iemand OVERKOMT.
Welkom bij AlKompas.

Ook de chinese astrologie kent duizenden voorschriften voor het voorspellen van gebeurtenissen, maar de aanslag op de twin towers werd ook door Chinese astrologen niet voorzien


zoek je chinese horoscoop
Chinese Astrologie en horoscoop

De juistheid van deze stelling is in een veelheid van studies aan het licht gekomen. De enige stelling uit de astrologie die wetenschappelijk kon worden onderbouwd is dat hemellichamen kunnen worden verbonden met menselijke eigenschappen, en dat de opvattingen die daarover bij de Babyloniers heersten de juiste zijn.
Dat wil zeggen dat bij voorbeeld de planeet Mars verwijst naar energie, impuls. Deze stelling werd onderbouwd door het werk van Michel en Francoise Gauquelin. Dat werk nam een jaar of 40 in beslag. Verder dan dit resultaat zijn ze niet gekomen. Michel Gauquelin was daar open over. Francoise is zich aan het ontpoppen als de grote kampioene voor de standaard-astrologie. Naar het voorbeeld van haar oorspronkelijke vak, namelijk psychologie, probeert ze de astrologie te bewijzen.
Psychologie zoekt naar het voorbeeld van de andere academische wetenschappen naar oorzaak/gevolg werkingen in het menselijk gedrag. Daarvoor probeert de psychologie duidelijke uitspraken te produceren in "natuurwetenschappelijke" zin. Zulke uitspraken kent de astrologie niet. Uit horoscopen kun je geen exacte uitspraken over menselijk gedrag of over menselijke eigenschappen destilleren.

Hoe gaat voorspellen in de praktijk?

Wanneer het te voorspellen feit nog in de toekomst ligt produceeert de voorspeller vage praat met veel slagen om de arm. Om een voorbeeld te geven. Er is een astroloog zeer actief bij het voorspellen van de beurs. Dat gaat dan als volgt: Ik neem als voorbeeld de data 17 mei en 29 juni. In januari beweerde deze astroloog luid en duidelijk:
 • Op 17 mei vormt de beurs de top van het jaar en daarna zal hij nooit meer stijgen voor het eind van dit decennium. De eerste belangrijke bodem zal plaatsvinden op 29-6-04
 • Ja, zo exact is astrologie.
met 2004 Deze voorspelling bleef hij herhalen tot begin mei 2004. Op 17-5-04 maakten alle belangrijkse westerse effectenbeurzen de BODEM van het jaar en de astroloog schreef nu in zijn column:
 • Er zijn astrologen die beweren dat je exact kunt voorspellen wanneer de top en de bodem van de beurs valt, maar dat is helemaal fout, dat kan met astrologie helemaal niet.
 • Maar ik heb altijd beweerd in deze column dat 17-5-04 een belangrijk keerpunt zou plaats vinden in de koersvorming van de beurzen

en toen 29-6-04

Op 17-5-04 veranderde de astroloog zijn voorspelling t.a.v. 29-6-04 als volgt:
 • Op 29-6-04 met een marge van 10 handelsdagen voor en na vindt een belangrijk keerpunt plaats in de beurzen
 • Dat wil dus zeggen: tussen 8 juni en 12 juli. De beurzen vormden een top op 1 juli en wat schreef onze astroloog?
 • Zo exact is astrologie: wij hebben hier al vanaf januari voorspeld dat op 29 juni 2004 de belangrijke top van het jaar zou plaatsvinden op de beurzen.
  Zo gaat voorspellen met astrologie: als het feit ver genoeg weg is: forse claims en uitspraken, als de feit dichtbijkomt: wijde marges aanbrengen waardoor je altijd gelijk hebt; als het feit heeft plaatsgevonden: constateren dat je exact het feit had voorspeld.
  Inderdaad de Romeinen wisten het al "mundus vult decipi": de wereld wil bedrogen worden. Een ding is zeker exact gebeurtenissen en feiten voorspellen met astrologie is niet mogelijk en ook nooit mogelijk geweest. Nog wat anecdotes:
 • William Whiston voorspelde als universiteitsprofessor in 1736 het einde van de wereld; dat was de laatste astroloog in het westen die dat deed: het einde van de wereld wordt nu doorgaans voorspeld door bepaalde secten in het christendom: het jaar 2000 was de laatste kandidaat Lees verder ...
 • de astrologie van de Azteken voorspelde de ondergang van de wereld in 1975 en de volgende ondergang van de wereld staat in deze astrologie gepland op 2027: fasten your seat belts: je bent gewaarschuwd
 • Ga naar de afdeling Chinese Astrologie en Horoscopen
  de tarot is heel geschikt voor persoonlijke voorspellingen


  Met de tarot kun je je onbewuste uitlezen, waardoor je inderdaad kunt "voorspellen"

  De tarot is geschikter als esoterische techneiek om te voorspellen wanneer je je kunt beperken tot een maand of 3.
  En wat te denken van numerologie anders gezegd je Naamhoroscoop?

  Je naam bepaalt de vibratie waaronder je leeft, dat heeft grote gevolgen voor je opvatting van de werkelijkheid en daardoor van je ervaringen en de gebeurtenissen die je aantrekt.
  kortom: voorspellen zo eenvoudig is dat nog niet


  © AlKompas niets mag worden overgenomen


   
   
  ©AlKompas: niets mag worden overgenomen www.astrologie-horoscopen.nl: 2004