AlKompas: www.astrologie-horoscopen.nl

Je bent op de pagina Vedische of Hindu Astrologie. De vedische astrologie begrijp je het best als je hem ziet als een uitgewerkte mythologie, net als de westerse astrologie een uitwerking is van de Griekse mythologie. In de vedische astrologie worden 27 vaste sterren gebruikt als refenrentiekader en net als in de westerse astrologie worden die vaste sterren beschouwd als het woongebied van goden en halfgoden. Die goden en halfgoden zijn dan in feite uitvergrotingen van menselijke eigenschappen. Zo zie je er is niets nieuws onder de zon.
westerse astrologie = vedische astrologie
maar dan psychologisch gezien verder ontwikkeld, terwijl de vedische astrologie meer ruimte laat voor fantasie en dikdoenerij: fantasie uitstekend daar kun je wat aan hebben; dikdoenerij werkt wellicht op je portemonnaie. !

Zullen de eigenschappen van de mens in het Oosten veel verschillen van die van de mens in het Westen? Nee, natuurlijk: ergo: de vedische astrologie wijkt nauwelijks af van de westerse. Vedisch astrologen zijn alleen duurder doordat ze hun waar beter afschermen.

de Ster Ashvini of Nakshatra

Ik werk de eerste vaste ster voor je uit, dan zie je hoe leuk het kan zijn om eens van deze kant je menszijn onder de loep te nemen.
Welkom bij AlKompas.

vergeet de chinese astrologie niet; dat is de echte aanvulling op de westerse astrologie


zoek je chinese horoscoop
Chinese Astrologie en horoscoop
De eerste ster Ashvini is de woonplaats van Ketu in het sterrenbeeld Ram of Aries. De aard van Ashvini is passiviteit indolentie [ mooi vreemd woord: Tama ], haar aard is goddelijk [deva] en haar streven is religiositeit [dharma ]; haar symbool is de paardenkop en ze wordt overheerst door de tweeling halfgoden: Ashvini Kumars.

Eigenschappen

Onafhankelijkheid, solisme en koppige volharding: het is de ster van de koopmans-kaste. Nooit is deze mens tevreden met wat op materieel gebied werd bereikt, het is nooit genoeg dus. Het is de eerste ster, dus zijn gebied is actie, initiatief, voorwaarts snellen, niet verpozen: creeren, doen, manifesteren, de baas spelen en willen zijn. [ zie veel dikke moeilijke woorden maar gewoon Ram uit de westerse astrologie!]
Ashvini betekent: merrie en Kumars betekent : jongetjes. Deze Asvini Kumars zijn de artsen onder de halfgoden: zeer bedreven in ayurveda: kijk en nu vinden we ineens het teken ram als aangever van het beroep arts. Onbekend in de westerse astrologie. De oppergod verbood de leraar van de Ashvini Kumars hen spirituele kennis bij te brengen, waarop ze een schitterende list [ een wisseltruc namelijk ] met een paardenkop verzonnen waardoor ze toch in het bezit van de verboden kennis kwamen. Denk over deze dingen na als je hoort bij het sterrenbeeld ram of wanneer het opnieuw voorjaar wordt, of wanneer je het huis bestudeert in je horoscoop waar ram te vinden is.

Ketu

Ketu regeert deze ster en Ketu is ten nauwste verbonden met de bevrijding van de materie. Deze bevrijding loopt over het pad van de actie in de wereld, de strijd van de held [ mars dus en de zon ]. Denk over deze dingen na als je verstrikt raakt in de ingewikkeldheden van de planeet mars in je horoscoop.
Ga naar de afdeling Chinese Astrologie en Horoscopen
wil je meer weten over vedische astrologie: laat het ons horen


En dan is er nog de combinatie van astrologie en tarot

De unieke Tarothoroscoop kent weer haar eigen geheimen: we gaan ze voor je uitwerken en hapklaar aanbieden ...
En wat te denken van numerologie anders gezegd je Naamhoroscoop?

Ook daarin zijn geheimen opgeslagen die nergens anders kunnen worden opgespoord. We werken ze voor je uit: je naam en je lot dus. ...
vedische astrologie, heel mooi, maar jammer van al die moeilijke woorden, die passen in een heel ander bestel dan het onze: overbodig zijn ze ook, waardoor je straks met een mandvol lege begrippen zit zodner dat je wijzer en gelukkiger geworden bent ..


© AlKompas niets mag worden overgenomen


 
 
©AlKompas: niets mag worden overgenomen www.astrologie-horoscopen.nl: 2004