Astrologie Horoscopen

Tarot

Je bent op de pagina Tarot en Astrologie.Er komt altijd wel een moment dat wie zich in de astrologie verdiept met de tarot in aanraking komt. Al naar gelang de intuitieve vermogens van de persoon in kwestie zal de tarot worden omarmd of weggeschoven. Voor wie over een goed ontwikkelde intuitie beschikt zijn beide esoterische technieken een prachtige aanvulling op elkaar.

lime

Tarot

De tarot is een puike vervanger van de Uurhoek en de Solaar horoscoop zoals ontdekt werd door de bekende Nederlandse astroloog Thierens. In de geheime esoterische genootschappen die bloeiden omstreeks 1900 is zeer veel belangijk en diepgaand onderzoek gedaan naar de verbanden tussen astrologie en de tarot en daarbij bleek dat de twee systemen elkaar aanvullen. Ook echter in de minder geheime leringen wordt op het verband tussen de twee systemen gewezen. Een mooi voorbeeld daarvan is het werk van A E Thierens, een bekende Nederlandse astroloog uit de vorige eeuw. Vermakelijk is dat Thierens kennis had van de belangrijke werken uit de esoterische genootschappen, maar ze als niet ter zake doend van de hand wees en daarvoor in de plaats zelf een rechttoe rechtaan systeem van correspondenties ontwikkelde, die ook nu nog op het net te vinden zijn. Ik geef zijn systeem hier weer. Als allereerste stap kan dit goed dienen. Als extra wijs ik er nog op dat ook de gewone speelkaarten kunnen worden gebruikt in plaats van de Tarot.

Hier vind je een serie link verwijzingen naar tarot-sites

Tarot correspondenties volgens Thierens

Correspondentie Grote Arcana Astrologie volgens Thierens. Een andere serie correspondenties wordt beschreven in het boek "Astrologie als Levenshulp" van Dr Martin Boot

 1. Magier - Aries
 2. Hoge Priesteres - Taurus
 3. Keizerin - Gemini
 4. Keizer - Cancer
 5. Hierophant - Leo
 6. Keuze - Maagd
 7. Zegewagen - Libra
 8. Jusitita - Scorpio
 9. Eremiet - Sagittarius
 10. Rad - Capricornus
 11. Kracht - Aquarius
 12. Gehangene - Pisces
 13. Dood - Saturnus
 14. Oordeel - Jupiter
 15. Duivel - Mars
 16. Maan - Maan
 17. Ster - Venus
 18. Temperantia - Mercurius
 19. Zon - Zon
 20. Toren - Uranus
 21. Wereld - Neptunus
 22. Dwaas - Pluto

Tarot-legging volgens het horoscoop-patroon

Thierens verandert de volgorde van de tarotkaarten. Hij schrijft daarover het volgende: "Ik heb de volgorde van de planeetkaarten veranderd, aangezien de gewone nummering, zoals we die vinden in de oude traditie, weinig of geen betekenis heeft, voor zover wij thans nog kunnen vinden." Gelukkig hebben we na Thierens de betekenis van de gewone nummering wel gevonden. Dat wil zeggen: voor Thierens overheerst de betekenis van de astrologie en hij maakt de tarot daar ondergeschikt aan. In feite legt Thierens dus de eerste tarot-legging op de horoscoopmanier. Als zodanig is dit voorstel de moeite waard, met de tarot zelf heeft het weinig te maken, wel met de combinatie Astrologie en tarot.

tarot legging in plaats van Uurhoek en Solaar Een van de beste aanvullingen die de tarot op het gebied van de astrologie geeft, ligt op het vlak van voorspellingen. Dat was in feite wat Thierens ontdekt heeft: de tarot is vele malen trefzekerder dan de astrologie als het op voorspellen van concrete zaken aankomt. De tarot is superieur tegenover met name de volgende twee horoscopen: de uurhoek en de solaar horoscoop. De uurhoek is in feite een lachertje gebleken en de solaar heeft slechts een geldigheid van een paar weken tot een paar maanden.

Op de geheime leringen gebaseerd is de tarothoroscoop tarot berust op getallen: met name 22, 52 en 78 ieder getal tot en met 22 wordt exakt in al zijn betekenissen, psychologisch maar ook voor gebeurtenissen gedefinieerd in de tarot.

De unieke Tarothoroscoop kent weer haar eigen geheimen: we maken gebruik van de getallenleer om te achterhalen hoe je geheime karakter in elkaar steekt en wat je hart van je vraagt in dit leven

Kortom: naast astrologie kun je nog verder doordringen in de geheimen van je ziel door gebruik te maken van de tarot in je leven