AlKompas: www.astrologie-horoscopen.nl

Je bent op de pagina Dromen. We hebben een strikt persoonlijke en praktische e-mail cursus "omgaan met dromen" = dromen begrijpen en toepassen voor je ontwikkeld.
dromen spreken de waarheid = de waarheid van je hart
dromen gaan over alles: zelfs astrologische symbolen komen erin voor: hoe vind je ze, wat doe je ermee?

Omgaan met dromen

Dromen beslaan het hele leven. Zoals Freud terecht opmerkte gaan dromen over de meest voor de hand liggende dingen, maar ook over de meest gecompliceerde. Ze beschermen de slaap, maar geven ook boodschappen over je psychisch evenwicht; ze beschermen je tegen ongelukken, maar overdrijven ook kleinigheden. Ze bevatten de beelden uit de tarot, maar ook gewone herinneringen; ze voegen van alles toe aan de boodschap, ook niet ter zake doende kwesties die nodig zijn om het geheel dramatische allure te geven. Kortom: in dromen zit van alles op allerlei niveau. Belangrijk daarbij is voor ogen te houden dat dromen "de taal van het hart spreken". Dat wil zeggen: dromen overdrijven, ze dramatiseren hun boodschap.
Welkom bij AlKompas.

In je dromen verschijnt je geestelijke leidsman: hoe benader je hem? Ook dat vind je in onze

cursus omgaan met dromenzoek je chinese horoscoop
Astrologie en Dromen

Dromen spreken steeds de waarheid, maar die waarheid kan ook best zijn: "Ik ben bang voor katten". Als dat de boodschap van een droom is, dan kan je best een nachtmerrie over leeuwen hebben op de dag dat je bang bent gedwongen te worden bij iemand te gaan wonen die katten heeft. In een ander geval zegt een droom over leeuwen iets over de zon in je leven en dan gebruikt je droom een symbool uit de astrologie, want inderdaad de menselijke geest kent alle symbolen, ook die uit de astrologie, o wonder, jij denkt ze niet te kennen maar je droom werkt er gewoon mee. Stel dat je droomt over een donker uitziende oude man. Heb je enig idee, wie dat kan zijn? De cursus omgaan met dromen helpt je op weg.
Ga naar de afdeling Chinese Astrologie en Horoscopen
De beelden van de tarot liggen wel heel dichtbij wat er in je dromen gebeurt.


Symbolen is het rijk van je dromen: astrologische symbolen, maar zeker ook tarot vind je er volop

Een van de belangrijkste hinderpalen bij het omgaan met dromen is het inschatten van emoties. Wanneer je bij voorbeeld een slechte relatie met je moeder hebt, dan ligt het voor de hand dat dromen waarin je moeder optreedt, onaangename gevoelens bij je oproepen, vooral bij het ontwaken. Het ontgaat je dan dat de droom niet hoeft te gaan over je echte moeder, maar over je "innerlijke moeder", bij voorbeeld over de Keizerin uit de tarot. Blijf je bij je "echte" moeder hangen dan achterhaal je de boodschap niet.
Ook de numerologie en de geheime betekenis van namen

Zelfs Freud en zijn paladijn Jung ontdekten al hoe belangrijk getallen zijn voor een beter begrip van de betekenis van je droom.
Zo heb je een idee wat je allemaal krijgt in onze cursus omgaan met dromen


© AlKompas: niets mag worden overgenomen


 
 
©AlKompas: niets mag worden overgenomen www.astrologie-horoscopen.nl: 2004